Opis

Nazwa kodu Code 11 wywodzi się z faktu, że zestaw znaków które można zakodować składa się z jedenastu znaków: cyfry '0'-'9' i znak myślnika '-'. Kod ten jest także znany pod nazwą USD-8. Jest kodem numerycznym o dużej gęstości.
Ze względu na duże prawdopodobieństwo powstawania błędów w tym kodzie, zaleca się dołączać sumę kontrolną do każdego kodu. Może ona skłądać się z jednego albo dwóch cyfr.

Cyfra kontrolna

Kod Code 11 może używać jednej albo dwóch sum kontrolnych. Jeżeli długość kodu jest mniejsza niż 10 znaków, to używana jest tylko jedna suma kontrolna ('C'). Dla dłuższych kodów używane są dwie sumy kontrolne 'C' i 'K'.
Suma kontrolna 'C' jest obliczana poprzez sumowanie wyważonych wartości każdego znaku w kodzie. Reszta z dzielenia przez 11 jest cyfrą kontrolną, którą dodaje się na końcu. Wagi przydziela się zaczynając od prawej strony wartością 1 i zwiększając o jeden przy przechodzeniu w lewo. Jeżeli dojdzie się do wartości 10, to następna wartość będzie 1.
Suma kontrolna 'K' jest obliczana dla kodu wraz z sumą kontrolną 'C' na końcu. Wagi przypisywane są w taki sam sposób jak dla sumy kontrolnej 'C', z taką tylko różnicą, że wartości dochodzą do 9, a potem przechodzą na 1.
Poniżej znajduje się dokładnie opisany sposób obliczania sumy kontrolnej wraz z przykładem (524-713).
 1. Przypisz wagi do znaków zaczynając od prawej strony wartością 1 i zwiększając o 1 przy przechodzeniu w lewo. Gdy waga osiągnie wartość 10, to następna będzie miała wartość 1.

  Kod 5 2 4 - 7 1 3
  Wagi 7 6 5 4 3 2 1
 2. Przemnóż wartości znaków przez ich wagi i zsumuj wszystko. Znak '-' ma wartość 10.
  5*7 + 2*6 + 4*5 + 10*4 + 7*3 + 1*2 + 3*1 = 133
 3. Oblicz resztę z dzielenia wartości otrzymanej w punkcie 2 przez liczbę 11
  133 mod 11 = 1
 4. Wynik z punktu 3 jest sumą kontrolną, którą umieszczamy na końcu kodu. Jeżeli wynikiem jest liczba 10, to na koniec wstawiamy znak '-'
  524-7131
 5. Jeżeli długość kodu jest większa niż 10 to należy obliczyć drugą sumę kontrolną 'K'.
 6. Przypisz wagi do znaków zaczynając od prawej strony (suma kontrolna 'C') wartością 1 i zwiększając o 1 przy przechodzeniu w lewo. Gdy waga osiągnie wartość 9, to następna będzie miała wartość 1.

  Kod 5 2 4 - 7 1 3 1
  Wagi 8 7 6 5 4 3 2 1
 7. Przemnóż wartości znaków przez ich wagi i zsumuj wszystko. Znak '-' ma wartość 10.
  5*8 + 2*7 + 4*6 + 10*5 + 7*4 + 1*3 + 3*2 + 1*1 = 166
 8. Oblicz resztę z dzielenia wartości otrzymanej w punkcie 7 przez liczbę 11 166 mod 11 = 1
 9. Wynik z punktu 8 jest sumą kontrolną, którą umieszczamy na końcu kodu. Jeżeli wynikiem jest liczba 10, to na koniec wstawiamy znak '-' 524-71311

Zastosowanie

Stosowany jest głównie do oznaczania urządzeń telekomunikacyjnych.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.